Tietoa meistä

Koulutukseltamme olemme kasvatustieteen maistereita ja luokanopettajia. Yhteisopettajuudesta meillä on useiden vuosien kokemus.​ Olemme toimineet yhteisopettajuuskouluttajina sekä tutoreina uusille työpareille. Näemme työhyvinvoinnin merkittävänä tekijänä työssä jaksamiselle. Olemmekin kouluttautuneet myös hyvinvointiosaajiksi. ​

Ennen kuin aloitimme työskentelyn yhdessä, molempien mielessä oli liikkunut ajatuksia uran vaihdosta ja uudelleen kouluttautumisesta. Nyt nautimme työstämme ja työhyvinvointimme on lisääntynyt merkittävästi.

Koemme yhteisopettajuuden/tiimityön helpottavan mm. työtaakkaa,  opetussuunnitelman toteuttamista, työrauhan ylläpitoa, erilaisten oppilaiden huomioimista ja oppilaan tukemista aktiiviseksi oppijaksi. 

”Yhdessä olemme enemmän” kiteyttää mielestämme yhteisopettajuuden ytimen.​

“Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, jaettu murhe puolittuu!”

Mira ja Piia